Jak přeložit ukázkové programy

Předpoklady pro úspěšný překlad ukázkových programů jsou:

Pro spuštění aplikací po překladu je dále nutné, aby běžel X server.

Automatický překlad

Obsahuje-li váš systém také utilitu make (např. GNU Make), je možné přeložit ukázkové programy komfortně spuštěním příkazu

make

v jednotlivých adresářích ukázkových programů nebo v přímo v adresáři tutorial pro překlad všech ukázek. Make využije systémový překladač jazyka C (proměnná CC) a cesty ke knihovnám, které jsou uvedeny v souboru Rules.mak (v adresáři tutorial).

Ruční překlad

Pro ruční překlad jednotlivých ukázek použijte volání překladače z příkazové řádky zhruba v této podobě:

gcc -o program -I/usr/X11R6/include -L/usr/X11R6/lib -lXm -lXt -lX11 zdroj.c

V příkadě potřeby nahraďte gcc za jméno svého překladače, program za název výstupního programu, /usr/X11R6/include (resp. /usr/X11R6/lib) za cesty k příslušným hlavičkovým souborům (resp. knihovnám) a zdroj.c za jméno zdrojového souboru příslušné ukázky.